Mpu Tantular Seorang Pujangga Dan Juga pengubahan Arjuna Wiwaha Dan Sutasoma

Bandar Judi Bola – Setelah Peristiwa bubat raja hayam wuruk akhir nya kawin dengan paduka sori yang di angkat nya sebagai nya parameswari, putri wijayarajasa bhre wengker yang di lahirkan oleh isteri nya. Rajadewi maharajasa bhre daha kawin dengan paduka sori yang di angkat sebagai parameswari putri wijayarasa bhre wengker.

dilahirkan oleh istri hayam wuruk adiratu mempunyai seorang selir hayam wuruk mempuyai seorang putra bersama whe wirabhumi lumajang di ujung jawa timur, pada masa gajah mada menjadi patih ia memmimpin semua kementrian. gajah mada meninggal perkerjaannya oleh tiga pejabat senior semacam mentri baru pada tahun 1367 m.

Hayam wuruk mengangkat oleh tiga pejabat, iya itu dan rakryan demi menjadi. baru pada tahun kerajaan majapahit. Rajasangara hayam wuruk memerintah majapahit sampai meninggal dunia pada tahun 1389 m. sementara kekuasan majapahit sepeninggalan gajah mada memang teristimewah, daerah daerah yang di huni bajak laut, seperti sulu yang mengacau.

Daerah kalimantan barat pada tahun 1377 m. Majapahit masih sempat mengirim ekspedisi ke sriwijaya dan mematahkan kekuatan anti majapahit di sana yang sekaligus menamatkan riwayat sriwijaya. Setelah wafatnya hayam wuruk majapahit berangsur angsur mengalami masa kemunduran yang tak terelakkan. Pengganti hayam wuruk majapahit berangsur angsur, mengalami masa kemunduran yang tak terletakkan.